BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

1.BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU LÀ GÌ ?
Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu là cam kết đảm bảo chất lượng cho hàng hóa giữa đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm và đơn vị xuất nhập khẩu trong quá trình xuất nhập khẩu và bảo quản hàng hóa, nếu hàng hóa xảy ra vấn đề do các rủi ro được quy định trong hợp đồng bảo hiểm thì đơn vị xuất nhập khẩu sẻ được bồi thường theo quy định được nêu trong hợp đồng bảo hiểm.
2. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO HIỂM
Đối tượng được bảo hiểm là hàng hóa xuất nhập khẩu được quy định trên hợp đồng mua bán.
3. PHƯƠNG THỨC VẬN TẢI
Các phương thức vận tải được mua bảo hiểm bao gồm:
 1. vận tải đường bộ
 2. vận tải đường sắt
 3. vận tải đường biển
 4. vận tải đường hàng không
4. CÁC LOẠI ĐIỀU KIỆN TRONG BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU
các loại điều kiện trong bảo hiểm thường đường quy định bởi công ty cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhưng nhìn chung sẻ chia theo các điều kiện như sau:

5. PHÍ BẢO HIỂM
Phí bảo hiểm:    Công thức tính phí bảo hiểm như sau:
CIF = (C+F) / (1-R)
I = CIF x R
(Trong đó, I: Phí bảo hiểm, C: Giá hàng, F: Giá cước phí vận chuyển, R: Tỷ lệ phí bảo hiểm)
Tỷ lệ phí bảo hiểm phụ thuộc vào loại hàng hóa, phương thức đóng gói, phương tiện vận chuyển, tuyến đường  điều kiện bảo hiểm.
 
6. GIÁ TRỊ BẢO HIỂM, SỐ TIỀN BẢO HIỂM
Tối đa 110% trị giá CIF của lô hàng
7.QUY TRÌNH BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU :
Các bước của quy trình bồi thường hàng hóa:
 1. Tiếp nhận hồ sơ khiếu nại từ khách hàng
 2. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
 3. Tính toán bồi thường
 4. Trình duyệt (một số trường hợp phải làm tờ trình bồi thường thương mại)
 5. Xác báo bồi thường, thông báo bồi thường
 6. Thông báo bồi thường
 7. Thanh toán bồi thường
 8. Đòi bồi thường người thứ ba, xử lí tài sản bị hư hỏng

 

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *