CÁCH ĐĂNG KÝ MÃ REX – CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ
HÀNG XUẤT SANG THỊ TRƯỜNG EU

Hiện nay, hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Châu Âu (EU) dần chuyển sang đăng ký mã REX. Vì đến 31/12/2019 này là tới hạn chuyển từ Form A qua REX rồi. Nên nay mình sẽ chia sẽ với các bạn về thủ tục đăng ký mã REX và một số thông tin đến mã REX để các bạn hiểu qua nhé. (nếu có thiếu sót gì các bạn chia sẽ thêm nhé). hehe…

thị trường EU

Không dài dòng nữa, minh vào thẳng vấn đề luôn đây, để đăng ký được mã REX thì cần làm các bước sau:

Bước 1: KHAI BÁO ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ REX TRÊN TRANG ĐIỆN TỬ CỦA EU

Địa chỉ của trang điện tử của EU 

Để khai báo đơn đề nghị cấp mã số REX (xem ở đây)

Đơn đề nghị cấp mã số REX

Nhà xuất khẩu sẽ khai báo Đơn đề nghị cấp mã số REX trực tuyến trên trang điện tử của EU với mã TIN chính là mã số thuế bắt đầu bằng “VN”:


VD: Mã số thuế: 69696969 → Mã TIN: VN69696969


Nhà xuất khẩu xác nhận thông tin và lưu Đơn đề nghị cấp mã số REX;

Nhà xuất khẩu in Đơn, ký tên, đóng dấu và gửi trực tuyến đến trang điện tử của VCCI

đăng ký mã REX

đăng ký mã REX

đăng ký mã REX

chứng nhận xuất xứ hàng đi châu Âu

chứng nhận xuất xứ hàng đi châu Âu

chứng nhận xuất xứ hàng đi châu Âu

chứng nhận xuất xứ hàng đi châu Âu

chứng nhận xuất xứ hàng đi châu Âu

chứng nhận xuất xứ hàng đi châu Âu


Bước 2: KHAI BÁO HỒ SƠ REX TRÊN TRANG ĐIỆN TỬ CỦA VCCI

khai báo hồ sơ REX trên comis

khai báo hồ sơ REX trên comis

khai báo hồ sơ REX trên comis


CẤP MÃ SỐ REX

Mã số REX sẽ được thông báo trực tuyến trang điện tử COMIS theo cấu trúc như sau:
VNREX + Mã số thuế của nhà xuất khẩu + Mã đơn vị cấp mã số REX + Lần cấp mã số REX
Ví dụ: Chi nhánh VCCI tại Đà Nẵng cấp mã số REX cho công ty có mã số thuế 12345678


→ Mã số REX: VNREX69696969VCCI07L01


BƯỚC 3: KHAI BÁO LÔ HÀNG TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ THEO CƠ CHẾ REX

khai báo REX đến VCCI

khai báo REX đến VCCI

TRA CỨU VÀ CÔNG BỐ DỮ LIỆU THÔNG TIN CỦA NHÀ XUẤT KHẨU ĐƯỢC CẤP MÃ SỐ REX

TRA CỨU DỮ LIỆU CỦA NHÀ XUẤT KHẨU

  • Dữ liệu thông tin của nhà xuất khẩu đăng ký trên Hệ thống REX được công bố tại trang điện tử của EU theo địa chỉ sau: (link tra cứu)
  • Các bên liên quan sẽ có thể tra cứu tính hợp lệ của mã số REX của nhà xuất khẩu

CÔNG BỐ DỮ LIỆU CỦA NHÀ XUẤT KHẨU

    Trong đơn đề nghị cấp mã số REX, nhà xuất khẩu có quyền lựa chọn chia sẻ các dữ liệu thông tin của họ trên trang điện tử công cộng;
    Nếu lựa chọn không đồng ý, chỉ một vài thông tin cơ bản được công bố khi các bên liên quan thực hiện việc tra cứu mã số REX:

  • ➢ Mã số TIN của nhà x
    uất khẩu;
  • ➢ Mã số REX và trạng thái hoạt động;
  • ➢ Ngày mã số REX có hiệu lực;
  • ➢ Ngày thu hồi mã số REX (nếu có).
khai báo REX đến VCCI


Xem thêm: VIDEO HƯỚNG DẪN KHAI BÁO ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ REX

Nguồn: Sưu tầm 

Truy cập Fanpage THỦ TỤC HẢI QUAN VINA để cập nhật các thông tin mới nhất về xuất nhập khẩu:

KHÔI – A.N.T Shipping

ĐT: 0888 129 121 (zalo)

Email: graylogisticshcm@gmail.com


Liên kết khác:

DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC TRÁCH NHIỆM QUAN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN
DANH MỤC SẢN PHẨM HÀNG HÓA THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BNNPTNT
DANH MỤC SẢN PHẨM MẬT MÃ DÂN SỰ XUẤT NHẬP KHẨU
THỦ TỤC NHẬP KHẨU CHAI CHỨA KHI, BÌNH CHỨA KHÍ (CYLINDER)

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *