CÔNG VĂN HƯỚNG DẨN NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ TỪ NHIỀU NGUỒN, NHIỀU CHUYẾN 2018

Công văn 7161/TCHQ-TXNK – V/v đăng ký Danh mục theo Điều 8 Thông tư 14/2015/TT-BTC

máy móc thiết bị nhập khẩu

      Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 và khoản 4 Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phm;
1. Trường hợp hàng hóa là máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời, được nhập khtừ nhiều nguồn, nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau, để phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời theo quy tắc 2a (theo mã số của sản phẩm nguyên chiếc) người khai hải quan thực hiện đăng ký Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị kèm theo 01 Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên với Chi cục hải quan nơi thuận tiện nhất.
2. Trường hợp hàng hóa là máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời, được nhập khẩu từ một nguồn, về cùng chuyến, làm thủ tục tại một cửa khẩu thì người khai hải quan không phải thực hiện thủ tục quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC.
3. Việc khai bổ sung chỉ được thực hiện sau khi doanh nghiệp đã thực hiện đúng thủ tục về đăng ký Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị kèm theo 01 Phiếu theo dõi tr lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị. Trường hợp người khai hải quan không đăng ký danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị và Phiếu theo i trừ lùi trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên, hàng hóa đã được thông quan và đưa vào sản xuất, lắp ráp thì cơ quan Hải quan không có cơ sở theo dõi, quản lý và thực hiện trừ lùi hàng hóa đối với hàng hóa đã nhập khẩu.
4. Trường hợp Công ty tiếp tục nhập khẩu máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời, nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau, đề nghị Công ty thực hiện đăng ký Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi theo đúng quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC dẫn trên để phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời theo quy tắc 2a của 6 quy tắc tổng quát Giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới.
Công văn này thay thế cho công văn số 6952/TCHQ-TXNK ngày 26/11/2018 của Tổng cục Hải quan.
(Nguồn thư viện pháp luật)

Liên quan:


Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *