TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA – CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN TRANG 1 CỬA:


BỘ CÔNG THƯƠNG 

Cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
Cấp giấy phép nhập khẩu tự động mô-tô phân khối lớn
Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ C/O mẫu D
Cấp giấy chứng nhận quy trình Kimberley đối với kim cương thô
Cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu vật liệu nổ công nghiệp
Cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy
Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện nhập khẩu
Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu
Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng nhập khẩu
Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật va bảo vệ môi trường xe chở người bốn bánh có gắn động cơ nhập khẩu
Thủ tục cấp phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam – Campuchia
Thủ tục tàu biển VN và tàu biển nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh vào cảng biển
Thủ tục tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến thủy nội địa rời, vào cảng biển Việt Nam
Thủ tục tàu biển xuất, nhập cảnh tại cảng bến thủy nội địa (Cục Đường thủy nội địa)
Tiếp nhận dữ liệu (hành khách, phương tiện, hàng hóa) đường hàng không

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu
Phê duyệt mẫu phương tiện đo
Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu
Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa
Cấp giấy phép Cites
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu
Cấp phép nhập khẩu phân bón
Cấp phép nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp
Cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở trong Danh sách ưu tiên
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu
Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu/tái xuất khẩu
Kiểm tra, cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở ngoài Danh sách ưu tiên
Kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu (bao gồm cả chế phẩm sinh học, vi sinh vật, khoáng chất, hóa chất trừ hóa chất có công dụng sát trùng, khử trùng, tiêu độc)


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC
Đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại
Xác nhận đăng ký nhập khẩu Polyol trộn sẵn HCFC-141B
Xác nhận đăng ký xuất khẩu các chất HCFC
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn)
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn)
Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (trong trường hợp giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng)
Chấp thuận nhập khẩu mẫu phế liệu không thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để phân tích
Thông báo nhập khẩu phế liệu

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

Cấp Giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện

BỘ Y TẾ

Xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu của cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thực phẩm nhập khẩu
Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm nhập khẩu
Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế
Công bố mỹ phẩm
Nhập khẩu thuốc thành phẩmNguồn sưu tầm.

Nguồn Khắc – A.N.T

Sđt: 0949 63 53 89 (zalo)
Mail: sales4@antshipping.com.vn

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *