VỀ VIỆC: Kiểm dịch, kiểm tra ATTP đối với các lô hàng sản phẩm động vật, thủy sản nhập khẩu làm thực phẩm.

     Theo công văn thì: Cục Thú Y đề nghị với Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cơ quan Hải quan cữa khẩu làm thủ tục thông quan hàng hóa cho các lô hàng đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu quy định tại thông tư 35 – 36/2018/TT-BNNPTNT.
     Còn về kiểm tra ATTP theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP, theo Điều 4 thì sản phẩm động vật trên cạn, thủy sản đông lạnh chưa qua chế biến, chưa đóng gói sẵn nhập khẩu không thuộc đối tượng công bố sản phẩm.

Công văn 358/TY-KD ngày 08/03/2019

thịt đông lạnh nhập khẩu
Nguồn Mr. Khắc A.N.T Shipping


Liên hệ:
Skype: khac5579
SĐT: 0949 63 53 89

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *